POKÁNIE - ODPUSTENIE A ZMIERENIE

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: POKÁNIE - ODPUSTENIE A ZMIERENIE


porov. Odpustenie, Odpustenie hriechov

Boh v Kristovi zmieril svet so sebou 433
Cesty zmierenia s Bohom a s Cirkvou 981, 1449, 1455
Cirkev ako miesto zmierenia 755
Moc odpúšťať hriechy 976, 1441, 1444-1445 ,1461
Odpustenie ako základná podmienka zmierenia 2844
Zmierenie hriešnikov s Cirkvou 1443-1445