ODPUSTKY

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: ODPUSTKY


1471-1479

Definícia a pojem odpustkov 1471
Odpustky pre zomrelých 1032, 1479
Prostredníctvom Cirkvi možno získať od Boha odpustky 1478-1479
Účinok odpustkov 1498