ZASVÄTENIE

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: ZASVÄTENIE


Ježišovo zasvätenie 534
Zasvätenie a poslanie 931-933
Zasvätenie a požehnanie 1672
Zasvätenie a stav zasväteného života 916, 931
Zasvätenie laikov 901
Zasvätenie panien (liturgický obrad) 923