UČITEĽSKÝ ÚRAD Cirkvi a pastierov

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: UČITEĽSKÝ ÚRAD Cirkvi a pastierov


85-87 ,888-892

Autorita a nepretržité nástupníctvo Učiteľského úradu 77, 88
Mravný život a Učitelský úrad 2032-36
Neomylnosť Učitelského úradu 2035
Poslanie a úloha Učitelského úradu 890
Riadny a všeobecný učitelský úrad rímskeho pápeža a biskupov 2034
Súvis medzi posvätnou Tradíciou, Svätým písmom a Učiteľským úradom 95
Učiteľský úrad duchovných pastierov Cirkvi 2033