SÚHLAS

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: SÚHLAS


Ježišov plný súhlas s Otcovým plánom spásy 566, 2600, 2603, 2620
Máriin plný súhlas s Otcovou vôľou 967
Súhlas viery s dogmami Cirkvi 88