SPOLOČNOSŤ - Povinnosti spoločnosti

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: SPOLOČNOSŤ - Povinnosti spoločnosti


Napomáhať prístup k práci 2433
Pomáhať občanom nájsť prácu a zamestnanie 1907
Pomáhať rodinám v ich ťažkostiach 2208-2210
Povinnosť voči náboženstvu a právo na náboženskú slobodu 2104-2105
Rešpektovať právo na život 2273
Starať sa o zdravie občanov 2288