SPASITEĽ

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: SPASITEĽ


porov. Ježiš ako Spasiteľ ľudí, 389, 457, 594, 2812