SLUŽOBNÍK (KRISTUS)

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: SLUŽOBNÍK (KRISTUS)


Kristus ako služobník všetkých 786
Kristus, Boží služobník poslušný vo všetkom 539, 615
Vykupiteľské poslanie trpiaceho Služobníka 440, 601