PETER (apoštol)

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: PETER (apoštol)


Peter ako hlava apoštolov 552, 765, 880-881
Peter ako svedok Kristovho zmŕtvychvstania 641-642
Petrova viera v Krista 153, 424, 440, 442
Petrove úlohy 552, 642, 881
Petrovo zapretie a obrátenie 1429, 1851
Rímsky biskup, pozri Rímsky pápež