PATRIARCHOVIA

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: PATRIARCHOVIA


porov. Praotcovia

Patriarchovia ako koreň Cirkvi 755
Úctievanie patriarchov v Starom zákone 61