NERESŤ/TI

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: NERESŤ/TI


porov. Pýcha, Lakomstvo, Závisť, Hnev, Smilstvo, Obžerstvo, Lenisvosť,Znechutenosť

Hlavné neresti alebo hriechy 1866
Napravenie chýb 2302
Neresti a čnosti 1768, 1774, 2516
Pôvod nerestí 1865, 1876