LITURGIA - SLÁVENIE NEBESKEJ LITURGIE

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: LITURGIA - SLÁVENIE NEBESKEJ LITURGIE


1137-1139

Hlava a údy 1142-1143
Kto slávi sviatostnú liturgiu 1140-1144
Spoločenstvo a zhromaždenie 1140-1141 ,1144