LÁSKAVOSŤ

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: LÁSKAVOSŤ


153, 395, 736, 2219

Božia láskavosť 214
Láskavosť ľudí k zvieratám 2416
Láskavosť, ovocie Ducha 736, 1832