KŇAZ - Presbytérium

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: KŇAZ - Presbytérium


porov. Presbyter

Jediné presbytérium s biskupom a poslušnosť kňazov biskupovi 1567
Kolegiálny charakter presbytéria 877
Liturgické vyjadrenie jednoty presbytéria 1568
Presbytérium podriadené úlohe biskupa 1562