KŇAZ

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: KŇAZ


Celibát kňazov 1580
Kňaz ako ikona Krista 1142
Kňaz ako spolupracovník biskupa 1595
Kňaz ako vysluhovateľ sviatostí 1256, 1312, 1411, 1461-1462 ,1530, 1623
Kňazom sa môže stať jedine pokrstený muž 1577
Moc kňaza vykonávať exorcizmus 1673
Vysviacka kňazov 1562-1568 , 1572