EKUMENIZMUS

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: EKUMENIZMUS


Dôvody na dosiahnutie ekumenickej jednoty kresťanov 816, 819-822
Krst ako základ ekumenizmu 818, 1271
Následky nedostatku ekumenizmu 855
Pozitívne dôsledky ekumenického dialógu 1636
Príčiny nedostatku ekumenizmu 817