DOBRÝ

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: DOBRÝ


porov. Dobro

Boh stvoril dobrý a usporiadaný svet 299