DEDIČSTVO

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: DEDIČSTVO


Duch Svätý ako závdavok dedičstva veriacich 1107
Stvorenie ako dedičstvo určené a zverené človeku 299
Zásluha na dosiahnutie dedičstva večného života 2009