CIRKEV - APOŠTOLSKÁ

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: CIRKEV - APOŠTOLSKÁ


857-865

Apoštolská povaha Cirkvi 863
Apoštolské poslanie pokračuje v Cirkvi 861
Čo znamená v trojakom zmysle apoštolská 857
Nastúpenie biskupov na miesto apoštolov 862