Listovať v Katechizme

KKC 998


998 Kto vstane z mŕtvych? (1038) Všetci ľudia, ktorí zomreli: „Tí, čo robili dobre, budú vzkriesení pre život, a tí, čo páchali zlo, budú vzkriesení na odsúdenie“ (Jn 5,29) .