Listovať v Katechizme

KKC 968


968 Ale jej poslanie voči Cirkvi a celému ľudstvu siaha ešte ďalej. Ona „poslušnosťou, vierou, nádejou a vrúcnou láskou celkom mimoriadnym spôsobom spolupracovala na Spasiteľovom diele (494) pre obnovu nadprirodzeného života duší. Preto je našou Matkou v poriadku milosti.“