Listovať v Katechizme

KKC 758


758 Aby sme mohli skúmať tajomstvo Cirkvi, treba najprv uvažovať o jej pôvode v pláne Najsvätejšej Trojice (257) a o jej postupnej realizácii v dejinách.