Listovať v Katechizme

KKC 725


725 Napokon skrze Máriu začína Duch Svätý privádzať do spoločenstva (963) s Kristom ľudí, ktorí sú predmetom dobrotivej Božej lásky. Ako prví vždy prijímajú Krista ponížení: pastieri, mudrci, Simeon a Anna, novomanželia z Kány a prví učeníci.