Listovať v Katechizme

KKC 712


712 Charakteristické črty očakávaného Mesiáša (439) sa začínajú objavovať v knihe o Emanuelovi (Jn 12,41) , najmä v Iz 11, 1-2:

„Z pňa Jesseho vypučí ratolesť
a z jeho koreňov výhonok vykvitne.
A spočinie na ňom duch Pánov:
duch múdrosti a rozumu,
duch rady a sily,
duch poznania a bohabojnosti.“