Listovať v Katechizme

KKC 711


711 „Hľa, ja robím niečo nové“ (Iz 43,19) : začínajú sa črtať dve prorocké línie; jedna sa zameriava na očakávanie Mesiáša, (64, 522) druhá na zvestovanie nového Ducha. Zbiehajú sa v malom „zvyšku“, v ľude chudobných, ktorý v nádeji očakáva „potechu Izraela“ a „vykúpenie Jeruzalema“ (Lk 2,25.38) .

Už sme videli, ako sa na Ježišovi splnili proroctvá, ktoré sa na neho vzťahovali. Tu sa obmedzíme na tie, v ktorých zreteľnejšie vidno vzťah medzi Mesiášom a jeho Duchom.