Listovať v Katechizme

KKC 700


700 Prst. Ježiš vyháňa „Božím prstom… zlých duchov“ (Lk 11,20) . Ak bol Boží zákon napísaný „Božím prstom“ (2056) (Ex 31,18) na kamenných tabuliach, „Kristov list“, zverený starostlivosti apoštolov, je „napísaný… Duchom živého Boha, nie na kamenných tabuliach, ale na živých tabuliach srdca“ (2Kor 3,3) . Hymnus „Veni, Creator Spiritus“ vzýva Ducha Svätého ako „prst Božej pravice“ (dextrae Dei digitus).