Listovať v Katechizme

KKC 622


622 Kristovo vykúpenie spočíva v tom, že prišiel „položiť svoj život ako výkupné za mnohých“ (Mt 20,28) , to znamená, že „miloval svojich… do krajnosti“ (Jn 13,1) , aby boli vykúpení „zo svojho márneho spôsobu života, zdedeného po otcoch“ (1Pt 1,18) .