Listovať v Katechizme

KKC 573


573 Viera sa teda môže usilovať skúmať okolnosti Ježišovej smrti, (158) ako ich verne podávajú evanjeliá a ako ich objasňujú iné historické pramene, aby sa lepšie pochopil zmysel vykúpenia.