Listovať v Katechizme

KKC 437


437 Anjel zvestoval pastierom Ježišovo narodenie (486, 525) ako narodenie Mesiáša prisľúbeného Izraelu: „Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán“ (Lk 2,11) . On je od začiatku ten, „ktorého Otec posvätil a poslal na svet“ (Jn 10,36) , ktorý sa počal ako „svätý“ (Lk 1,35) v Máriinom panenskom lone. Boh vyzval Jozefa, aby prijal „Máriu, svoju manželku“, ktorá bola v požehnanom stave, „lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého“ (Mt 1,20) , aby sa tak Ježiš, „nazývaný Kristus“ (Mt 1,16) , narodil z Jozefovej manželky ako potomok z mesiášskeho Dávidovho rodu.