Listovať v Katechizme

KKC 383


383 „Boh nestvoril človeka samého: od začiatku ako ,muža a ženu ich stvoril‘ (Gn 1,27) ; ich zväzok je prvotnou formou spoločenstva osôb.“