Listovať v Katechizme

KKC 348


348 Sobota je v srdci zákona Izraela. (2172) Zachovávať prikázania znamená zhodovať sa s Božou múdrosťou a vôľou, ktoré sa prejavujú v diele Božieho stvorenia.