Listovať v Katechizme

KKC 341


341 Krása vesmíru. Poriadok a súlad stvoreného sveta vyplýva z rozmanitosti bytostí a vzťahov medzi nimi. Človek tieto vzťahy postupne objavuje ako prírodné zákony. Budia obdiv vedcov. (283) Krása stvorenia odzrkadľuje nekonečnú krásu Stvoriteľa. (2500) Má vzbudzovať úctu a podriadenosť rozumu a vôle človeka.