Listovať v Katechizme

KKC 2822


2822 Vôľa nášho Otca je, „aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu“ (851) (1Tim 2,4) . „On je trpezlivý… a nechce, aby niekto zahynul“ (2Pt 3,9) . Kristovo prikázanie, ktoré zhŕňa všetky ostatné (2196) a vyjadruje nám celú Otcovu vôľu, znie: „Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás“ (Jn 13,34) .