Listovať v Katechizme

KKC 2786


2786 Otče „náš“ sa týka Boha. (443) Tento prívlastok nevyjadruje z našej strany vlastníctvo, ale celkom nový vzťah k Bohu.