Listovať v Katechizme

KKC 2757


2757 „Bez prestania sa modlite“ (1Sol 5,17) . Modliť sa je vždy možné. Ba je to životná potreba. Modlitba a kresťanský život sú neoddeliteľné.