Listovať v Katechizme

KKC 2751


2751 A napokon v tejto veľkňazskej modlitbe nám Ježiš zjavuje a dáva nerozlučiteľné „poznanie“ Otca a Syna, (240) ktoré je samotným tajomstvom života modlitby.