Listovať v Katechizme

KKC 2561


2561 „Ty by si poprosila jeho a on by ti dal živú vodu“ (Jn 4,10) . Naša prosebná modlitba je paradoxne odpoveďou. Odpoveďou na sťažnosť živého Boha: „Mňa opustili, prameň živých vôd, aby si vykopali popraskané cisterny“ (Jer 2,13) ; odpoveďou viery na nezaslúžený prísľub spásy, odpoveďou lásky na smäd jednorodeného Syna.