Listovať v Katechizme

KKC 2543


2543 „Ale teraz sa zjavila Božia spravodlivosť bez zákona (1992) a dosvedčujú ju Zákon i Proroci: Božia spravodlivosť skrze vieru v Ježiša Krista pre všetkých, čo veria“ (Rim 3,21-22) . Odvtedy veriaci v Krista „ukrižovali telo s jeho vášňami a žiadosťami“ (Gal 5,24) ; vedie ich Duch a riadia sa túžbami Ducha.