Listovať v Katechizme

KKC 2392


2392 „Láska je hlavné a prirodzené povolanie každého človeka.“