Listovať v Katechizme

KKC 2145


2145 Veriaci má svedčiť o Pánovom mene (2472) tým, že bez strachu vyznáva svoju vieru. (427) Kázanie a katechéza majú byť preniknuté adoráciou a úctou k menu nášho Pána Ježiša Krista.