Listovať v Katechizme

KKC 2075


2075 „Čo dobré mám robiť, aby som mal večný život?… Ak chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania“ (Mt 19,16-17) .