Listovať v Katechizme

KKC 2047


2047 Mravný život je duchovný kult. Kresťanské konanie sa živí liturgiou a slávením sviatostí.