Listovať v Katechizme

KKC 1905


1905 V súlade so spoločenskou prirodzenosťou človeka dobro každého jednotlivca nevyhnutne súvisí so spoločným dobrom. (801) Spoločné dobro možno definovať iba vo vzťahu k ľudskej osobe: (1881)

„Nežite len sebe, uzavretí sami do seba, ako by ste už boli ospravodlivení, ale keď sa schádzate, hľadajte to, čo je na osoh všetkým.“