Listovať v Katechizme

KKC 1881


1881 Každé spoločenstvo je definované svojím cieľom, a preto sa podriaďuje osobitným pravidlám. (1929) Ale „ľudská osoba je a musí byť základom, subjektom a cieľom všetkých spoločenských inštitúcií“.