Listovať v Katechizme

KKC 1841


1841 Teologálne čnosti sú tri: viera, nádej a Iáska. Stvárňujú a oživujú všetky morálne čnosti.