Listovať v Katechizme

KKC 1759


1759 „Nemožno ospravedlniť nijaké zlo vykonané s dobrým úmyslom.“ Cieľ neospravedlňuje prostriedky.