Listovať v Katechizme

KKC 1757


1757 Predmet, úmysel a okolnosti sú tri „pramene“ morálnosti ľudských činov.