Listovať v Katechizme

KKC 1474


1474 Kresťan, ktorý sa s pomocou Božej milosti (946-959) snaží očisťovať od svojho hriechu a posväcovať sa, nie je sám. „Život každého Božieho dieťaťa je v Kristovi a skrze Krista podivuhodným putom spojený so životom všetkých bratov kresťanov v nadprirodzenej jednote Kristovho tajomného tela (795) akoby v jednej tajomnej osobe.“