Listovať v Katechizme

KKC 1186


1186 A napokon kostol má aj eschatologický význam. Kto chce vstúpiť do Božieho domu, (1130) musí prekročiť prah, symbol prechodu zo sveta raneného hriechom do sveta nového života, do ktorého sú povolaní všetci ľudia. Viditeľný kostol je symbolom otcovského domu, do ktorého putuje Boží ľud a v ktorom Otec „im zotrie… z očí každú slzu“ (Zjv 21,4) . Preto je kostol i domom všetkých Božích detí, dokorán otvoreným a pripraveným ich prijať.