Listovať v Katechizme

KKC 1176


1176 Slávenie liturgie hodín si nevyžaduje len zladiť hlas so srdcom, (2700) ktoré sa modlí, ale aj nadobudnúť „plnšie liturgické a biblické vzdelanie, najmä pokiaľ ide o žalmy“.